Παρακαλώ περιμένετε...

 
Τηλέφωνο:210 57 82 800
Διεύθυνση: Αγ.Μαρίνης 6 & Αγ.Ιεροθέου 25, Περιστέρι

Treatments Body Massage


A massage is much more than a feel-good indulgence, its important health benefits include detoxifying the body, improving blood circulation, stimulating the lymphatic system (which carries away waste products), and eliminating stress.

Recharge your body

A massage is much more than a feel-good indulgence; its important health benefits include detoxifying the body, improving blood circulation, stimulating the lymphatic system (which carries away waste products), and eliminating stress. Depending on your body’s needs —relaxation, pain relief, or stress reduction— our professional therapists will customize your massage experience using a variety styles and techniques, including Swedish massage, deep tissue, trigger point therapy, acupressure, and shiatsu.

Swedish full body massage combined with the healing power of aromatherapy. Modern scientific studies confirm that essential oils can be used effectively to help balance emotions and brighten moods.

This therapeutic massage combines many of the same flowing strokes as Swedish massage with specific techniques that focus on the deeper layers of the muscle and connective tissue.

A full-body treatment that blends the penetrating heat of warm volcanic stones with the firm, flowing strokes of Swedish massage to melt away tight muscles and release muscular tensions in the body. Great for the largest organ, the skin! First, we exfoliate the entire body to remove dead and dull skin which is then followed by a full body flowing massage using organic coconut oil.

Benefits of a
Body Massage

Reduces anxiety

Improves digestive disorders

Alleviates fibromyalgia pain

Reduces headaches

Book now

Book an appointment today and let us transform your salon visit to an experience. You’ll leave feeling pretty on the outside and, more importantly, beautiful on the inside.

Duration:
120 minutes
Price:
$120
Masseuse:
Joanne
http://guzel.gr/wp-content/uploads/2019/12/logo01.jpg
Με λίγα λόγια...

Το Guzel είναι μια ολιστική μονάδα ευεξίας που προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Πιστεύουμε ότι το σώμα είναι εκπληκτικό και δεδομένου ότι με τα σωστά εργαλεία είναι σε θέση να αναδειχθεί.

Social media

Αναζητήστε μας στη σελίδα μας στο facebook και ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις. Λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς με πολλά δώρα και δείτε τα τελευταία νέα μας.

Με λίγα λόγια...

Το GUZEL είναι μια ολιστική μονάδα ευεξίας που προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Πιστεύουμε ότι το σώμα είναι εκπληκτικό και δεδομένου ότι με τα σωστά εργαλεία είναι σε θέση να αναδειχθεί.

GUZEL
Social media

Αναζητήστε μας στη σελίδα μας στο facebook και ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις. Λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς με πολλά δώρα και δείτε τα τελευταία νέα μας.